Meditatieshop

Wat een mooie ondersteunende aanvulling is op hypnotherapie, zijn meditaties of een helend verhaal. Om zo, de veranderingen die zijn gerealiseerd tijdens een hypnotherapiesessie te bekrachtigen. Een meditatie en een helend verhaal hebben zowel, een op zichzelf staand effect, als een ondersteunend effect op een consult. Een helend verhaal is wel iets wat sneller ingezet wordt bij kinderen, dan bij volwassenen.

Zelf spreek ik altijd over ‘hypnomeditaties’ ook wel geleide meditaties, omdat er bij deze vorm van meditatie ook een lichte trance ontstaat. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf actief met transformaties aan de slag te gaan middels zelf-hypnose.

Tarieven;

  • Meditatie met thema Mp3 € 35,-
  • Persoonlijke hypnomeditatie Mp3 € 65,-
  • Info & instructie zelf-hypnose incl. Mp3 € 40,-
  • Persoonlijke kindermeditatie Mp3 € 50,-
  • Een helend verhaal voor kind € 40,-

Wat is het verschil tussen hypno-therapie en hypno-meditatie?
Ten eerste zijn er verschillende soorten meditaties. Er zijn meditaties die zich meer richten op concentratie van 1 ding. Er zijn er die erop gericht zijn om je hoofd volledig leeg te maken. En dan heb je meer de hypno of geleide meditaties of visualisaties, die meer op persoonlijke ontwikkeling en mindset gericht zijn en/of op het verkrijgen van focus, inzichten voor gewenste doelen of resultaten. Dit is het soort meditatie waar ik mee werk. Daarnaast worden er ook wel eens affirmaties aan meditaties toegevoegd, om zo richting te geven aan-en voor het bekrachtigen van persoonlijke doelen en eigenschappen.
Met een hypnomeditatie laat je je meevoeren in een verhaal en wordt je focus verlegt waardoor je je bv lekker kan ontspannen, tot nieuwe inzichten of ideeën kan komen.
Dit kan ook met hypnotherapie en hypnotherapie en hypnomeditatie gaan ook beide gepaard met een vorm van trance. Alleen de intensiteit en de diepte van trance en de manier waarop deze tot stand komt is verschillend.
Met hypnotherapie omzeilen we doelbewust de kritische factor van het bewuste brein, om zo in een diepe staat van trance te komen en te kunnen werken met het onderbewuste. Een hypnomeditatie volg je meer met je bewuste denken en het raakt ook meer het bewuste denken.

Wat is een helend verhaal?
In een helend verhaal wordt een soortgelijke situatie als het probleem van het kind
beschreven, als in een sprookje.
Het kind zal zich met de hoofdpersonage uit het verhaal gaan identificeren, doordat ons creatieve brein automatisch op zoek gaat naar soortgelijke gebeurtenissen uit het eigen verleden. Op deze manier wordt er een verbinding gemaakt en raakt het kind betrokken bij de personage uit het verhaal.
De personage zal net als in alle ‘heldenstory’s’ een ‘verborgen’ boodschap en of oplossing hebben voor het probleem.
Deze boodschap of oplossing zal als vanzelf aangenomen worden door het kind. Dit maakt het kind weer krachtiger in zijn/haar zijn. Door het verhaal wordt er meer begrip voor zichzelf gecreëerd, waardoor het kind meer eigenwaarde, zelfliefde en zelfvertrouwen gaat ervaren.

Wat is zelf-hypnose?
In principe is elke vorm van hypnose, zelfhypnose omdat er zonder toestemming en medewerking van de persoon, geen hypnose zal plaatsvinden. Je bepaalt namelijk zelf of je instructies opvolgt of niet. Jij bent de enige die kan zorgen voor je eigen rust, ontspanning en de keuzes die je maakt. Bij zelfhypnose ben je je eigen reisleider. Je onderzoekt en verkent je eigen belevingswereld. Hierdoor ga je jezelf beter begrijpen, zul je emoties anders ervaren en snap je meer over je eigen gedrag. Daarnaast staat het voor het gegeven, dat zelfhypnose wordt gerealiseerd door de technieken die je toepast om jezelf in trance te brengen.
Er zijn verschillende manieren om zelfhypnose te realiseren. In overleg en naar aanleiding van de ervaringen die je hebt, kiezen we een passende manier om met zelfhypnose te gaan werken. En dan zal je ervaren dat je meer kan, dan dat je denkt!

Milton Erickson, de vader van de moderne hypnotherapie, formuleerde het mooi…

“ Patiënts are patiënts because they lost contact with their own unconsious mind “

Kom in contact met mij