Wat is Kinderhypnotherapie?

Met kinderhypnotherapie werkt het principe van hypnose eigenlijk precies hetzelfde als bij volwassenen. Wel is het werken met hypnose afhankelijk van de leeftijd van het kind, omdat kinderen tot ongeveer hun 7e a 8e levensjaar eigenlijk altijd in een staat van hypnose zijn.

Dit gegeven, ligt dan ook vaak ten grondslag aan het probleem dat het kind of een volwassen persoon ervaart. De woorden die zijn gezegd, de beelden die zijn gezien, de emoties die daarbij zijn beleefd worden direct aangenomen in die fase en worden opgeslagen in het mentale en fysieke lichaam.
Dit komt omdat het bewuste rationele brein, dat in staat is te bedenken, te analyseren en te beoordelen tot die leeftijd nog niet ontwikkeld is.

Vandaar dat er binnen de kinderhypnotherapie, afhankelijk van de leeftijd wel of niet gewerkt wordt met hypnose, want tot ongeveer het 8e levensjaar zijn kinderen al in deze staat van zijn.

Hechtingsproblematiek

Naast dat de periode vanaf de geboorte tot het 8e levensjaar cruciaal zijn in het wel of niet ontwikkelen van problemen op latere leeftijd, is het zo dat de periode voor de zwangerschap, de zwangerschap en de periode erna ook een hele grote invloed hebben op het nog ongeboren en geboren kind.
Door de symbiose (samen 1 met moeder) ervaart het nog ongeboren kind alles wat de moeder meemaakt in emotie en gevoelens. Het kind kent namelijk nog geen verschil tussen zijn eigen lichaam en dat van zijn moeder, alles is één. Zo worden emoties en gevoelens al opgeslagen in het mentale en fysieke lichaam van het nog ongeboren kind.

De problematiek die uit deze hele periode voortvloeit, noemen we hechtingsproblematiek.

En soms zijn de wortels van deze problemen hier niet vanuit ontstaan, maar zijn ze ontspruit vanuit de voorouderlijke lijnen en genetisch doorgegeven. Het is mogelijk het ontstaan en het probleem te onderzoeken tijdens een sessie hypnotherapie, die zowel kan plaatsvinden met het kind als met de (pleeg)- ouder.

Als een kind in zijn leven aanloopt tegen problemen doordat er bepaalde basis behoeften niet zijn vervuld of door externe omstandigheden, is het raadzaam om een zogenaamde ‘Hechting Verstoorde Gebeurtenis’ sessie te doen. Deze sessie is bij voorkeur met de (pleeg)- moeder, maar kan ook met de (pleeg)- vader plaatsvinden.
Na een vrijblijvend intakegesprek met de (pleeg)- ouder(s) en het kind, zal duidelijk zijn welk traject de meest gewenste resultaten zal gaan opleveren.