Wat is Hypnotherapie?

Met hypnotherapie wordt hypnose/trance doelbewust opgewekt als therapeutisch hulpmiddel. In de staat van trance is er een verhoogd niveau van bewustzijn, van een naar binnen gerichte verhoogde concentratie en een toegenomen openheid voor suggesties. Dit is het doel van de hypnose, om zo middels taalgebruik het kritisch bewustzijn, het logische denksysteem van het bewuste brein te passeren en een brug te creëren naar het onderbewuste. En eenmaal daar…dan ben je in hypnose!

Ons onderbewuste brein reguleert hoe wij ons leven en de wereld om ons heen ervaren en dat is onze persoonlijke werkelijkheid. Dit is niet voor iedereen gelijk omdat alle ervaringen door ieders eigen ‘onbewuste filter’ verwerkt wordt. Sommige aspecten van een ervaring worden namelijk onbewust weggelaten, vervormd of gegeneraliseerd.

In een hypnotherapiesessie wordt er afgestemd op deze beleving en op de manier waarop deze ervaringen opgeslagen zijn. Dit is de programmering van ons denken, voelen en doen. In hypnose ervaar je deze programmering anders en leer je op een andere manier naar jezelf te luisteren. Hierdoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen, waardoor er nieuwe inzichten, gedachten en gevoelens ontstaan. In hypnose kun je op de diepste lagen, deze programmering herschrijven.

Hypnotherapie kan op heel veel verschillende manieren ervaren worden, maar door mijn manier van werken en de verschillende technieken die ik kan inzetten is het niet nodig om traumatische ervaringen te herbeleven. Door het brede scala aan mogelijkheden, zal er altijd wel een passende therapietechniek zijn die past bij de hulpvraag.

Om zo…niet je verleden te veranderen maar je toekomst!

 

Some people walk 
through life in a trance of
disempowerment.
Our work is to help them
to transform that into
a trance of
empowerment.

– Milton Erickson –

Hypnose is veilig

Hypnose is in principe voor iedereen geschikt, voor zowel volwassenen als kinderen. Wel is het zo dat het doorgaans geen goede resultaten oplevert bij psychotische patiënten, zij zijn hiervoor onvoldoende vatbaar.

Maar in een aantal situaties werkt het niet en dat is bij; genetische lichamelijke afwijkingen, letsel van buiten af en schade veroorzaakt door de inname en giftigheid van vergif of toxische stoffen. 

Elke vorm van hypnose is zelfhypnose. Je bepaalt namelijk zelf of je de instructies opvolgt of niet. Jij bent namelijk de enige die kan zorgen voor jouw staat van zijn door de keuzes die je besluit te nemen.

Er bestaat dan ook geen enkel gevaar dat je in hypnose blijft ‘hangen’. Je behoudt dat stukje controle dat je veilig houdt omdat dit altijd vanuit je onbewuste, onbewust aanwezig is, zelfs terwijl je slaapt. Het idee van geen controle meer hebben over jezelf tijdens een hypnotherapie sessie is dan ook een fabeltje.

Met Hypnotherapie zorgen we er juist voor dat je weer meer controle krijgt over je zijn, want als er wel controle geweest was over je situatie, dan had het probleem waarschijnlijk ook niet bestaan. Je brein blijft dus altijd in staat om je uit hypnose te halen, ook bij zelfhypnose.